Elverum: Hamar ligger på en niendeplass, mens Røros topper for fjerde år på rad.

– At Hamar ligger på en niendeplass er kjempebra, og det er bare å gratulere. Hamar er en kulturby, sier Elverumsordfører Erik Hanstad mandag ettermiddag.

Da hadde han ennå ikke lest forskingsrapporten fra Telemarksfosking, men fått hovedkriteriene referert.

På pallplass så det holder

– Vi er på pallplass så det holder med plassen på den beste tredjedelen. Det skjer mye på kulturfronten i Elverum, og det er ikke garantert mer kultur om kunstnerne er flere. Det som er viktig er hvordan innbyggerne ser på kulturtilbudet. En kan ikke bestandig sammenligne epler og pærer, sier han.

– Hvis det hadde vært måleparametre på kultursjef, hadde vi vært på pallplass. Line Margrethe er kreativ og synlig og veldig glad i Elverum i forhold til omdømmebygging. Måten hun gjør det på gir et tydelig uttrykk, sier Hanstad.

Et mål nå er å krype oppover på lista. I denne sammenhengen ser han betydningen at det nyopprettete Kulturkollektivet som en god bidragsyter.

– Vi får håpe at de som driver med dette forskingsarbeidet får med seg alt, sier Hanstad.

– Jeg er veldig stolt av kulturen vår, men det er også mange ting som ikke er med i denne kulturindeksen. Idretten er en del av det utvidete kulturbegrepet, og vi har et av Europas beste håndballag og to verdensmestre, Robert Paulsbyen i kickboksing og Carl Yngvar Christensen i styrkeløft, påpeker Hanstad.

To plasser opp

På fylkesoversikten har Hedmark gått to plasser opp siden 2014. Blant kommunene i Østerdalen, som har scoret bra på enkeltkategoriene, som ligger til grunn, er Stor-Elvdal, høyt på kulturskole, men nabokommunene Rendalen ligger godt an på bibliotekbesøk.

Landets 428 kommuner er rangert i fem grupper. 1 fra nummer 1-86, 2 fra 87-171, 3 fra 172–259. 4 fra 260–344 og 5 fra nummer 345 -428.

Utenom Hamar er kommunene i Nord-Østerdal rangert i gruppe 1, Elverum Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal og sør-Hedmarks kommunene Grue og Kongsvinger i den andre, Åmot, Ringsaker og Stange i den tredje, Løten, Våler, Åsnes, Sør-Odal og Eidskog i den fjerde og Nord-Odal i den siste.

Gjennomsnittet

Det er gjennomsnittet av 10 kategorier som avgjør rangeringen til forskeren fra Bø i Telemark.

Kunstnere, kunstnertetthet, -mangfold og tildeling av Statens kunstnerstipend.

Kulturarbeidere med sysselsatte innen kunstnerisk produksjon, kulturformidling og sysselsatte i media.

Museum, der kommunale midler til museum, totalt besøkstall, betalende besøkstall og tilsendte lister/årsrapporter fra konsoliderte museer er lagt til grunn.

Musikk med antall Tono-arrangement, billettinntekter for Tono-registrerte konserter, antall konserter billettselskaper og billettinntekter.

Kino med antall og mangfold innen filmframvisninger og kinobesøk totalt.

Bibliotek, der ligger totalt utlån fra folkebibliotek, antall besøk og voksne aktive lånere til grunn.

Scenekunst med antall teaterforestillinger, teaterpublikum og antall danseforestillinger.

For barn

Kultur for barn/kulturskole har antall årstimer totalt i kulturskolen, bredden i kulturskoletilbudet og antall elever fra kommunen i kulturskole som grunnlag.

Den kulturelle skolesekken er antall besøk og bredden i tilbudet avgjørende

Sentrale tildelinger omfatter kulturfondtildelinger og tilskudd over statsbudsjettet, tildelinger fra frifond, fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond.

Sist, men ikke minst er frivillighet, der momsrefusjon siste tre år ligger til grunn, likeså antall korpsmedlemmer, antall historielagsmedlemmer, antall kormedlemmer, antall husflidsmedlemmer og antall deltakere voksenopplæring.