UNICEF og deres arbeid for utdanning i krig- og konfliktrammede områder får over 218 millioner kroner fra årets TV-aksjon.

Gjennomsnittet har økt

I Elverum lå givergjennomsnittet på 41,00 kroner per innbygger i kommunen. Dette er 0,55 kroner under landsgjennomsnittet på 41,55 kroner.

Det er likevel en økning fra i fjor, da gjennomsnittet i Elverum lå på 37 kroner per person. 

– Jeg synes årets TV-aksjon gikk veldig bra her i kommunen, sier ordfører Erik Hanstad. 

Han var selv rundt på alle skolene i Elverum, og takket folk for innsatsen søndag. 

– Det var god stemning og blide folk, alle var motivert for oppgavene, forteller ordføreren. 

Han roser organiseringen av aksjonen i kommunen, der det har vært en velfungerende skoleløsning på bøssebæringen i mange år.  

Av de totalt 22 kommunene i Hedmark kom Elverum på en 16. plass, fordelt på innbyggere.

– Går av seg selv

Komitéleder for TV-aksjonen i Elverum, Lillian Skjærvik, synes også årets aksjon gikk bra. 

– Det er ikke noe problem å organisere dette i Elverum, for det går av seg selv. Alle skoleelever, FAU og andre som stiller opp er veldig flinke, sier hun. 

Skjærvik sitter igjen med et inntrykk av at de fleste steder i kommunen har fått besøk.

– Men er det noen vi ikke har dekket så oppfordrer jeg dem å vippse et beløp til nummeret vi har oppgitt, sier hun.  

Fornøyd fylkesaksjonsleder

Fylkesaksjonsleder Tore Topp er på sin side storfornøyd med at Hedmark endelig har slått Oppland på statistikken.

- Det er andre gang vi får til det på 44 år. I Hedmark har vi bidratt med nesten 9 millioner kroner, og dette er et privilegium å få være med på. Det å gjøre en forskjell for så mange barn betyr mye, sier Topp.

Av totalt 19 fylker i landet kom Hedmark på en 6. plass, fordelt på innbyggere. 

Fakta

Bidrag i Elverum:

  • 50.000 kr fra kommunen
  • 136.763 kr fra næringsliv og organisasjoner
  • 362.400 kr fra bøssene
  • 316.280 kr fra posten «annet» (som blant annet inneholder regjeringsbidrag, samt andre bidrag sentralt koblet inn)