Fra Elverum og sørover i fylket har mange latt seg irritere over at bussen ikke har korrespondert med toget i Kongsvinger, og derfor gjorde Hedmark Trafikk i fjor sommer en endring på rutetidene. Nå korresponderer bussen bedre med toget i Elverum og Kongsvinger, men antallet reisende har likevel gått ned.

- Vi har en tilbakegang på 6,4 prosent siden omleggingen i fjor sommer, men den største årsaken til dette er de store forsinkelsene knyttet til vegarbeid på riksveg 2. Folk velger andre alternativer da det blir forsinkelser, sier Cathrine Glomsvoll.

Hun er informasjons- og markedsansvarlig i Hedmark Trafikk, og håper at tallene skal ta seg opp igjen når vegarbeidene på riksveg 2 er ferdig.

Håper å se bedring nå

- Det er litt vanskelig å se effekten av rutetidsendringene vi gjorde i fjor på grunn av disse vegarbeidene. Om endringene har vært positive eller ikke er det vanskelig å si noe om så lenge vi har opplevd store forsinkelser, sier Glomsvoll.

Selv om antallet reisende har gått noe ned mener Glomsvoll at folk sørover i fylket er flinke til å reise kollektivt, og mange har satt stor pris på den bedrede korrespondansen. Særlig i Kongsvinger.

- Folk er bevisste på å reise kollektivt, og tilbudet har blitt mer synlig. Mange har fått med seg endringen som ble gjort i fjor sommer, men vi har nok et potensiale til å informere enda bedre om dette, sier Glomsvoll.