Temaet for denne dagen er hvordan man skal klare å beholde barna i idretten lengst mulig, og forebygget frafallet hvor pila kun har pekt i feil retning i flere år.

Det åpnes for at klubbene kan presentere hva de gjør for å barn og unge i de respektive idrettslagene, og med en god dialog vil det forhåpentligvis gavne alle.

For å bidra i dette arbeidet har det blitt invitert personer lokalt og internt til å fortelle sine historier om hva som har fungert. Det kommer også en representant fra Den norske turistforening UNG, som vil fortelle hvordan de har utviklet seg til å bli Norges største friluftsorganisasjon for ungdom, med nesten 40 000 medlemmer.

Økonomi et tema

Forutenom de nevnte dukker også tidligere stortingspolitiker Sigbjørn Johnsen opp, sammen med Norges idrettsforbund. De kommer for å fortelle om de økonomiske hindrene klubber og uttøvere møter i sin idrett, noe som er et viktig tema i disse dager.

Ingrid Tollås fra Fjørtoft-utvalget vil også dukke opp for å fortelle litt om hva de ser på som «framtidens idrett», og det er ingen tvil om at dette utvalget jobber for mer fysisk aktivitet i skolen.

Ungdommen er en viktig ressurs i dette arbeidet og det satt som mål at klubbene skal ta med seg noe herfra og bruke det videre i sin hverdag.

Det er allerede 100 påmeldte til denne konferansen, men det er bare å møte opp i Terningen Arena lørdag.