Kulturhuset var fylt opp av barnehage-, skole- og helseansatte i kommunen. På agendaen sto tematikken «barn og relasjoner» med fokus på evnen til å skape trygghet hos barn i sin utvikling. Ved bruk av verktøyet COS.

Her var PPT, spesialpedagogisk team, familieteam, alle barnehageansatte, helsesøstre og SFO samlet og Ingunn Brønstad i oppvekstsektoren i Elverum komme forteller til egen hjemmside:

- Vi lærte mer om det viktigste vi jobber med når vi jobber med barn, nemlig relasjoner. Og ikke bare relasjoner, men evnen til å skape trygghet hos barn i utvikling. Dette med å se barnet innenfra og forstå barnet, sier en av arrangørene bak fagdagen, Ingunn Brønstad, kompetanserådgiver i oppvekstsektoren.

Populært verktøy

Gjesteforeleseren var psykologspesialist Ida Brandtzæg. Hun fortalte om COS (Circle of Security), en modell for å kunne analysere og tolke barns adferd, følelser og behov. Dette er et veiledningsverktøy for voksne (ansatte, foreldre og andre rundt barn) i utviklingsstøttende omsorg. Modellen er basert på omfattende forskning innen tilknytning, og er brukt over hele verden for å hjelpe barn til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse.

- Det ble en fin faglig dose for mange oss som jobber med kommunens yngste borgere, sier en fornøyd Brønstad.

Du kan lese mer om COS på kommunens hjemmeside.