– Felles for årets kunstnere på Volumfestivalen er at de alle jobber med en myriade av materialer og uttrykksformer, som reflekterer det faktum at de også kommer fra vidt forskjellige bakgrunner, skriver Volumfestivalen på sine hjemmesider. 

Samtidskunst

Den første samtidskunstneren som slippes fra årets kulturprogram er Miriam Hansen, som gjennom installasjon og video utforsker grensen mellom subjekt og objekt. 

Hun har en mastergrad i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo, og har blant annet blitt vist ved Kunstnernes hus, Podium og Studio 17.

– Via en scenografisk tilnærming til installasjon jobber hun ut i fra tanken om rom som en scene for handling, der kunstner, tilskuer eller kunstverk alle kan spille hovedrollen, skriver festivalen. 

Videoer fra Finnskogen

– På Volumfestivalen bidrar hun med arbeider basert på en samling videoopptak, som ble gjort under et månedslangt gjesteatelieropphold ved Røgden Bruk, på Finnskogen i 2016, opplyser Volumfestivalen.

Videoene er en blanding av stedsspesifikke utprøvninger og konstruerte scenarioer, der faktisk sted og tolkninger av nevnte får sameksistere på like premisser.