Undersøkelsen viser at 89 prosent av de spurte i Sør-Østerdal sparer, i følge en pressemelding fra SpareBank 1 Østlandet.

-34 prosent i Sør-Østerdal sparer til nedbetaling av lån, som er den vanligste spareformen. 32 prosent oppgir at de ikke sparer til noe spesielt, mens 21 prosent sparer for å opparbeide seg en økonomisk buffer, noe som er svært lurt, sier regionbanksjef for Østerdalen i SpareBank 1 Østlandet, Kjell Inge Bækken. 

Nesten halvparten sparer til pensjon

44 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at de sparer til pensjon på egenhånd. Det er flere årsaker til at de spurte ikke selv velger å spare til pensjon. 37 prosent svarer annet som årsak, 13 prosent mener de ikke trenger å spare ekstra til pensjon og 13 prosent vet ikke årsaken.

- Det er gledelig at sparetrenden øker, ikke minst fordi det stadig blir viktigere å spare til pensjon. Vi lever lenger og blir enda flere pensjonister i fremtiden. Det kan være lurt å tenke langsiktig med tanke på sparing, sier Bækken.

Tre av fire er tilfreds med egen sparing

Spareundersøkelsen viser også at 75 prosent at de synes de selv er flinke til å spare. I 2016 var denne andelen på 71 prosent. – Dette kan være et uttrykk for at folk nå setter litt mer til side. Undersøkelsen viser også at folk i Hedmark og Oppland har planer om å spare enda mer. Nesten fire av ti har planer om å spare mer i 2018, forteller Bækken.