Bakgrunnen for disse endringene er at NAV må bruke mer tid på å følge opp, og ha samtaler og veiledning med de brukerne som har mest behov for bistand, melder Elverum kommune på sin hjemmeside.

For å få til dette må publikumsmottakene være mer tidsbegrenset for drop-in, slik at personellet frigjøres til å betjene publikum med timeavtaler. Brukere som har behov for råd og veiledning, for eksempel ved individuelle vurderinger om økonomisk sosialhjelp, anbefales å avtale time. Timeavtaler kan gjøres gjennom funksjonaliteten «Skriv til oss» som ligger på «Ditt NAV» på nav.no eller ved å ringe kontaktsenteret på 55 55 33 33.

Det er også mulig å få hjelp til enkle spørsmål som justering av meldekort og veiledning i bruk av selvbetjeningsløsningene på nav.no, når kontorene holder åpent for drop-in.

Krav om digitalisering

Som alle andre offentlige virksomheter har også NAV et krav på seg til å jobbe mer digitalt.   

- Politikerne har bestemt at vi skal gjøre mer, for mindre penger. Hvert år får vi reduserte budsjetter, fordi vi etter hvert har fått gode digitale selvbetjeningsløsninger. Det gjør at publikum kan sitte hjemme og søke om stønader og ytelser, helt uten hjelp fra medarbeidere på NAV-kontoret, sier fylkesdirektør i NAV Hedmark, Bjørn Lien og fortsetter:

- Dette er egentlig bare positivt, fordi de digitale selvbetjeningsløsningene våre bidrar til at folk får behandlet søknadene sine raskere og mer effektivt enn tidligere. Men det fordrer altså at den enkelte selv må sørge for at all informasjon og alle relevante opplysninger er med i søknaden om ytelser, sier Bjørn Lien. 

Hjelp med søknader

Lien opplyser videre at NAV-medarbeiderne på kontorene som hovedregel ikke lenger skal hjelpe publikum med å fylle ut søknader. I noen tilfeller er det behov for en samtale med bruker om søknad på ytelse. I mange andre tilfeller får man best hjelp ved å bruke den meget gode veiledingen som ligger på nav.no.

Er det fortsatt problemer, kan man ringe til NAVs kontaktsenter på 55 55 33 33, der det sitter eksperter som kan hjelpe den enkelte, opplyser Lien. Han forteller at det er mange som kommer til NAV-kontoret for å få informasjon om utbetalingene sine.

- Dette er informasjon man enkelt kan hente ut ved å logge seg på «Ditt nav» på NAV.no. ved hjelp av bankbrikke eller bankID på mobil, forklarer Lien.

Skal hjelpe folk ut i jobb

Medarbeidere på NAV-kontorene skal først og fremst snakke med arbeidsgivere og brukere, slik at så mange som mulig kan komme seg ut i jobb.

- Altfor mange i Hedmark går på trygd. NAV har en stor oppgave med å bistå brukere i å komme seg ut i arbeid. Det får vi til, dersom vi sørger for å ha et godt samarbeid med arbeidsgiverne. Sammen med oss i NAV er det mange bedrifter som vil legge til rette for at folk kommer seg ut i jobb, sier Lien.

- Vi skal først og fremst hjelpe de gruppene som har ekstra utfordringer med å skaffe seg jobb, som for eksempel ungdom som har droppet ut av skolen, fremmedkulturelle som ikke behersker det norske språket så godt, og ellers mange som av ulike grunner har behov for ekstra bistand fra oss, avslutter NAV-direktøren.

Les mer om NAV Elverum her.