Elverum: Det er bare halvparten så mye som kommunene på Hedmarken og en tredjedel av Kongsvinger.

- Elverum har hatt relativt høy prisvekst tidligere og nå jevner boligprisene seg ut sammenlignet med andre områder. Kvadratmeterprisen for eneboliger i Elverum lå i tredje kvartal i fjor på 17.100 kroner. Det er andre høyest i Hedmark etter Hamar, og klart høyere enn Kongsvingers 13.800 kroner, sier administrerende direktør Magnus Aasen i Eiendoms Megler 1 i Hedmark.

Utenom Elverum preges Sør-Østerdal av relativt lave boligpriser. Unntaket er Trysil hvor statistikken viser høyere boligpriser enn i Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal. Det er imidlertid vanskelig å fastslå i hvor stor grad dette skyldes boligkjøp til fritidsbruk.

- Vi forventer fortsatt utflating av boligprisene i Elverum i 2016, og vi ser heller ikke tegn til noen større prisvekst i Sør-Østerdal for øvrig, sier Aasen.