Elverum: – Hedmark har over lengre tid hatt en lavere ledighet sammenlignet med fjoråret og vi har nå nærmere 300 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, sier fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien.

Sett i forhold til oktober måned er antallet helt ledige og personer på tiltak uendret, viser desesongjusterte tallene. Hedmark er fortsatt det fylket med sterkest nedgang i ledigheten ved at det er 12 prosent færre ledige nå enn for ett år siden.

 –Dette viser at næringslivet i Hedmark hittil har klart seg godt tross nedgang i de oljerelaterte næringene som i stor grad er lokalisert på Sørvestlandet. Der er ledigheten nå betydelig høyere enn for ett år siden, påpeker Lien.

bygg og anlegg

Det er en generell nedgang i ledighetene innenfor de fleste yrkesgruppene. Det er størst nedgang iledigheten blant yrker innenfor bygg og anlegg, med 87 færre personer. Det er 29prosent færre enn for ett år siden.  

– NAV i Hedmark har i økende grad stilt krav til at arbeidssøkerne må være aktive i sin jobbsøking.
Vi er tydelige på at man må søke jobber også i våre nabofylker, som har et godt tilbud av ledige stillinger for tiden, understreker Bjørn Lien.