Hernes: Vel verdt å feire med kake, mente Instituttet og Eidsiva Bredbånd.

Hernes Institutt sier seg svært godt fornøyd med at det nå har fått en helt annen kommunikasjonskapasitet. Det var behovet for moderne kommunikasjonsutstyr som utløste prosessen med tilrettelegging for fiberkabel til instituttet i fjor høst. Nylig møttes leverandører og samarbeidspartnere for å oppsummere prosessen rundt etablering av fiberkabel.

– Det var behandlingstilbudet til pasientene som gjorde at vi satte i gang prosessen med å få fiberkabel hit, forteller Ole-Jo Kristoffersen, nestleder ved Hernes Institutt. Han sier den raske kommunikasjonen er et stort løft for oppfølgingsarbeidet de tilbyr pasientene og for kommunikasjonen med Nav og de andre aktørene som er involvert i pasientforløpet før, under og etter oppholdet på Hernes.

– Videokonferanser, sky-tjenester og moderne kommunikasjon krever større linjekapasitet, sier Kristoffersen.

Hernes Institutt er den første helseinstitusjonen på disse trakter som har klart å få til en slik tilknytning, bekrefter Terje Olafsen ved Norsk Helsenett.