• større konkurranse: Administrerende direktør i Agena Personal, Kersti Grindalen. foto: may-britt bjørlo henriksen

Elverum: Administrerende direktør i Agena Personal, Kersti Grindalen sier det er svært beklagelig at de er nødt til å nedbemanne i divisjon Tunet.

– Det er veldig synd at vi må nedbemanne og det er også synd at folk i Elverum mister dette tilbudet, sier hun.

Fra nyttår legges kopisentralen og sykkelverkstedet i Elverum ned. Tre ansatte mister jobben i tillegg til at flere brukere på Tunet mister arbeidsstasjonene sine.

– Det er blitt mye større konkurranse på levering av de tjenestene vi tradisjonelt har levert. I tillegg legges flere tjenester, som tidligere var skjermet, ut for anbud, sier Grindalen. NAV Hedmark har nettopp behandlet to store anbud som Agena ikke fikk. Grindalen sier disse endringene gir større uforutsigbarhet i oppdragsmengden.

Skal fortsette

Likevel tror Grindalen at de som nå mister jobbene sine har en kompetanse som gjør at de får andre jobber. Nedleggelsene vil heller ikke gå utover brukerne på Tunet. Disse blir flyttet internt til andre tjenester. Makuleringssentralen, kafeen og rammverkstedet består i Elverum.

– Denne nedjusteringen vil ikke gå utover det som er hovedoppdraget vårt som er karriereveiledning, rekruttering og sykefraværsoppfølging, sier Grindalen. 2015 ble et rekordår for selskapet der 450 enkeltpersoner og bedrifter i Hedmark fikk veiledning.

Endret praksis

I følge Grindalen er det mellom 600.000 og 700.000 personer her i landet som årlig nyttiggjør seg disse tiltakene. Dette tallet har ligget jevnt de senere årene og derfor har Stortinget vedtatt at arbeidspraksis i hovedsak skal foregå i ordinært arbeidsliv.

– Bedriftene i Hedmark er veldig positive. Mange rekrutterer nye ansatte rett fra oss og flere og flere av de som slutter her kommer seg ut i lønnet arbeid, sier Grindalen.

Tepas nådde ikke opp

Heller ikke Tepas Personal i Trysil og Elverum nådde opp i anbudskonkurransen, forteller daglig leder Rune Svingen.

– Vi nådde dessverre ikke opp. Det medfører reduserte inntekter for oss. Hva slags konsekvenser det vil få for Tepas Personal, er litt tidlig å si ennå. Vi må se om det finnes andre områder vi kan hevde oss på, sier Svingen. Tepas har 113 tiltaksplasser i Trysil og Elverum.

– Anbudskonkurransen var hardere i Hedmark enn i Akershus, sier Svingen.