• RADIO: NRK-huset inneholder mye infrastruktur for å få laget radio- og TV-sendinger.

Elverum: NRK-huset på Presegårdsjordet i Elverum ble bygget tidlig på 80-tallet. I 1996 ble det utvidet ytterligere etter at NRK-Østnytt kom på lufta. Nå er imidlertid fremtiden til bygget usikker.

Tidligere i år kom nyheten om at NRK-kontoret i Elverum måtte nedbemanne kraftig. I løpet av året skal staben reduseres fra 26 til 17 medarbeidere.

Distriktsredaktør i NRK Hedmark og Oppland, Inger Johanne Solli sier de derfor må vurdere fremtiden for huset.

– Det er stort og det er dyrt og drifte, slår hun fast. Bygget har også full kjeller med møterom, arkiv og kontorer for TV-produksjon.

Solli sier det er naturlig at distriktsledelsen går i dialog med eiendomsavdelingen i NRK og divisjonsledelsen om hva som skal skje.

– Veldig tidlig

Redaktøren sier de bare såvidt har begynt å tenke på fremtiden til bygget. Foreløpig kan hun ikke si noe om hva som vil skje.

– Dette utredningsarbeidet starter vi med om ikke lenge. Men det er eiendomsavdelingen i NRK som har ansvaret for dette. Hva som skjer, er altfor tidlig å si, sier hun.

Hun vil heller ikke forskuttere om NRK kontoret må flytte til et annet lokale.

– Det vet vi ikke ennå. Dette huset har mye infrastruktur som vi trenger for å kunne lage radio- og TV-sendinger. Det er ikke bare å flytte, sier hun. – Kan det bli snakk om å leie ut deler av bygget.

– Dette er også noe vi har pratet om, men Det er noe en fremtidig utredning kan si noe om.

– Spesiallaget

Per Chr. Brachel i NRKs eiendomsavdeling sier bygget i Elverum er skreddersydd for formålet og at det ikke bare er å flytte et annet sted.

– Derimot ser vi på og vurderer alle bygg innenfor distriktsdivisjonen. Elverum er ikke spesiell i så måte, sier han.

De ansatte informert

Klubbleder for NRK-journalistene i Elverum, Trond Ivan Hagen sier de ansatte er informerte om saken.

– Vi er av den oppfatning at NRK kan leie ut deler av huset. Vi kan ikke bare flytte. Her ligger alt til rette for den virksomheten vi driver, sier han. – Vil dere kjempe for at NRK i Hedmark fremdeles skal være lokalisert i Elverum?

– Vi mener det er det beste. Strategisk sett er Elverum den beste plasseringen i Hedmark, sier Hagen.