Elverum: Ved 23.30 tiden ble det klart at Ingvar Midthun (Ap) blir ny ordfører i Elverum etter Erik Hanstad (H) som har sittet i fire år. Arbeiderpartiets oppslutning på 42,4 prosent gir partiet en representant mer i kommunestyret neste periode. SV fikk inn to representanter, som er en mer enn i dag og Martin Løken og Miljøpartiet de grønne får også en plass. De to sistnevnte har sagt de ønsker å samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget.

Høyre ser ut til å få 27,6 prosents valgoppslutning noe som er vesentlig dårligere enn for fire år siden. Partiet mister fire plasser i kommunestyret den neste perioden. Heller ikke samarbeidspartner Frp kan være fornøyd med valgresultatet. En oppslutning på 6,5 prosent gjør at de mister en plass.

Derimot har Senterpartiet og Arnfinn Uthus gjort et meget godt valg i Elverum. Partiet får en oppslutning på 10,7. Det gjør at kommunestyregruppa kan dobles fra to til fire representanter.

Lenge så det ut til at Team Elverum skulle miste plassen i kommunestyret. Da alle stemmene var talt opp holdt det likevel. Partiet beholder en representant i kommunestyret.

Slik ser fordelingen ut i det nye kommunestyret:

  • Arbeiderpartiet 15 
  • Høyre   9
  • Senterpartiet 4
  • SV 2
  • Fremskrittspartiet 2
  • MDG 1
  • Venstre 1
  • Team Elverum 1