Elverum: Det mest lydhøre skremmeskuddet er det likevel Økokrim som har avfyrt. Med den strenge dommen i Sør-Østerdal tingrett tar Økokrim med jaktleder, førstestatsadvokat Tarjei Istad det for gitt at krypskyttere i ulveland skal være lagt ned for godt. At fem av de seks tiltalte i norgeshistoriens mest omfattende ulvejaktsak er dømt til fengselsstraffer fra seks måneder til ett år og åtte måneder skal være så avskrekkende at det fra nå og inn evigheten skal bli slutt på at noen tar loven i egne hender og forvalter rovdyrbestanden etter eget forgodtbefinnende. Dessverre, det er nå de virkelige skuddene kommer til å bli avfyrt.

Ulvedommene som ble avsagt i Tinghuset tirsdag klokka 09.00 ble anket på stedet. Neste etappe blir i lagmannsretten til høsten. Forsvarerkorpset varsler at de vil gå enda lengre, sågar til Høyesterett for å få prøvd lovanvendelse etter den berømmelige mafiaparagrafen. Det er jussen, noe langt annet er politikken. En rovdyrpolitikk der en liten del av landet må tåle belastningen med en ulvesone, har vært omstridt, og kommer til å bli det. Med ulvedommen øker konflikt og hat. Mer enn noen gang vil vi oppleve konfrontasjon mellom by og land. At noen føler seg overkjørt av storsamfunnet.

Urimelig streng

De fleste vil mene at ulovlig jakt ikke kan aksepteres. Det har da også Sør-Østerdal tingrett ettertrykkelig slått fast. Alt pratet om revejakt, tilfeldig sporing, jug, skryt og egen sjargong jegere imellom ble ikke trodd. Retten har slått fast at fire elverumsinger og en engerdøl oppviste fast forsett i den hensikt å skyte ulv. At virksomheten deres var innenfor det påtalemyndigheten definerer som organisert kriminell virksomhet, og dermed kvalifisert for domfellelse etter mafiaparagrafen.

Likevel må vi forstå at mange oppfatter ulvedommen som urimelig streng. Så streng at det kastes bensin på et allerede godt brennende bål. «Fy flate skinn for en dom!» sa sauebonde Grethe Standerholen i Vallset til HA i går. «Det er makabert», mener hun, og finner øyensynlig ikke ord for å beskrive den urimeligheten hun føler de domfelte er blitt utsatt for. Lovverk og følelser er tidvis en krevende kombinasjon.

Medieinteresse

Mange mener åpenbart at det er nok ulv som det er i dette distriktet, og at det ikke hadde spilt noen rolle om de domfelte hadde lykkes med sitt jaktforsøk ved Bjørnåsen 15. februar i fjor. Retten er helt uenig. Om karene hadde lykkes i forsøket på å felle tre ulver, ville det ha oppfylt kriteriet «minske», som det heter i straffeloven de er dømt for og som omhandler en fredet og truet dyreart. Enten jegerne hadde lykkes i å treffe og skade eller drepe en av dem, to eller tre, rammes de av bestemmelsen, slår tingretten fast. At jakta foregikk mens tispa hadde løpetid, kunne ikke bare ha rammet dette indvidet, men også en mulig yngling. Lydopptak fortalte retten at det var presserende for jegerne å jakta på denne ulven «uten forsinkelse», som det heter i dommen,

Tilbake til tirsdag. Dagen opprant som en av vårens aller vakreste og mildeste. For fem av de seks tiltalte i ulvejaktsaken ble dagen alt annet enn solrik. Den ble helsvart. Den tidlige vårsola lyste intenst mot østveggen på Tinghuset i Elverum. Allerede fra tidlig morgen hadde NRK og TV2 tatt oppstilling for direktesendte fjernsynsinnslag. Journalister fra andre publikasjoner kom etter hvert slentrende, hilste, trakk på skuldrene og tilkjennega en usikkerhet om det de hadde kommet for. Ingen visste, knapt noen trodde. Nå vet vi.

kampen fortsetter

Dommen i tingretten er til tross for at den ikke er rettskraftig, skjellsettende. Retten sier ved å anvende straffelovens paragraf 152b at ulvene i ulvesonen er å anse som «en naturlig bestand av fredede levende organismer som nasjonalt er truet av utryddelse». For forsvarerne var det et poeng at ulven ikke er utryddelsestruet, og at ulvene som er i vårt distrikt heller ikke er en del av en naturlig bestand. 1–0 til Økokrim. Når tingretten også har funnet det bevist at forsøk på ulvejakt i Elverum skjedde som et ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, og dermed anvender mafiaparagrafen, står det 2–0 til Økokrim. Kampen er ikke over ennå.