Elverum: Når budsjettet for Elverum kommune skal revideres i midten av april, vil det trolig bli omkamp om både Sætre alders- og sykehjem og skolestrukturen. Assisterende rådmann Åsmund Hagen mer enn antyder at dette er saker som må ses på pånytt når rådmannens ledergruppe og politikerne møtes sammen med Fylkesmann Sigbjørn Johnsen om tre uker.

Gamle forslag pånytt

Elverum har som kjent ikke lengre «pæeng på bok». Pengene fra driftsfondet, som er kommunenes sparebørse, er for lengst brukt opp og i løpet av to år må politikerne finne inndekning for 40 millioner kroner. Hvis ikke havner Elverum i ROBEK. Rådmann Irene Evenstad Midtlund har allerede varslet at de ikke vil holde noe hellig i sine forslag til innsparinger.

– Vil det si at dere vil forslå nedleggelse av Sætre pånytt?– Ja, det kan skje, sier Åsmund Hagen.

Forslag nedstemt

Hagen er krystallklar på at denne gangen er det alvor for Elverum kommune.

– Vi kan ikke fortsette å bruke mer penger enn vi har. I forhold til samlet omsetning har vi hatt et merforbruk på 3-5 prosent. Vi har ventet og ventet, men nå må vi gjøre noe med det. Om kommunen havner i ROBEK-registret må vi kanskje sette store og planlagte investeringer innenfor skole og helse på vent. Da kommer vi i et omdømme-uføre, sier Hagen. Han sier Elverum ikke er alene om disse utfordringene og at utgiftene som blant andre PRO har fått, har vært vanskelig å forutse.

– Men Elverum er spesielt sårbare for dette ettersom vi ikke har noe å gå på, sier han.

Strukturdebatter

Det siste året har vært preget av store strukturdebatter. Nedleggelse av Sætre alders- og sykehjem og nedleggelse av bygdeskoler. I tillegg kommer konkurranseutsetting av to sykehjem. Det siste skal politkerne ta stilling til 29. april, men nedleggelser innenfor skole og helse er alle blitt nedstemt.

– Vi i administrasjonen har kommet med en rekke forslag. De fleste er blitt nedstemt. Spørsmålet er om Elverum kan ta seg råd til å ha en skole- og helsestruktur som i dag. Det er det politikernes jobb å avgjøre, sier Hagen.

Skolesjef Tord Arnesen ønsker ikke å si hvilke innsparingsforslag han vil komme med, men understreker at han står for det som sto skoleutredningen. Der foreslås det blant annet at Kirkeby og Sørskogbygda skoler legges ned og at elevene flyttes til Hernes.

Les også
NYHETER Elverum står i Robeks forgård, leser vi. Jevnført med den mer kjente helvetes forgård, skjønner vi at noe er alvorlig fatt, kommenterer Halvard Berget