Hernes: Valget falt på solbæråkeren på Thorud gård.Der skulle Borg overrekke en sjekk på 5.000 kroner fra det tidligere legatet «Fremme av dyrking av solbærbusker i Vestre Hernes» til turistnæringens lokale aktører, Kirsten Gracey fra Matriket Innlandet og Ingvild Haugbråten fra Visit Elverum.

For å forklare legatet for solbærdyrking, forteller Borg at det har vært mange legater i Elverum, som nå er slått sammen til tre med hver sine formål: Elverum kommunes stipend til sosiale formål for å yte til støtte til helse, omsorg og pleie, Elverum kommunes stiftelse for støtte for utdanning og Elverum kommunes stipend til jord, skog og bygdeutvikling. Visit Elverum Regionen og Matriket Innlandet høres til under sistnevnte.

– Opprinnelsen til «solbærlegatet» rundt 1930 var at Vestre Hernes Arbeiderlag med Ole Myhre i spissen stiftet et legat med formål å utvikle småbrukene i bygda og fremme dyrking av solbær, forteller Borg. Han er opptatt av trygg og kortreist mat og hvor den kommer fra. Både han, Gracey og Haugbråten er enige om å oppfordre elverumsingene til å komme med sine forslag på tradisjonsretten fra Elverum.

Mat er blitt et sterkt innslag i turistopplevelsene, og poenget er å gjøre Elverums matkultur kjent utover Elverums grenser.

1. mars begynte Gracey med kartlegging av lokale matprodusenter for Visit Elverum og har på kort tid fått et stort nettverk.

– Matriket Elverum er på Østkanttorget med to telt annenhver lørdag, og så langt har vi vært åtte. Vi har 23 medlemmer og over 60 kontakter av produsenter og rådgivere. Vi er tatt godt imot av Bondens marked. Det gir nye åpninger mot et større distrikt og er invitert, sier Gracey.